Sunday, 3 June 2012

Penghijrahan Serta Keperluan Belia Hendaklah Sentiasa Diambil Kira.

Belia adalah pemangkin masa depan negara. Seringkali kita mendengar tentang penghijrahan belia dari luar bandar ke negeri adalah merupakan proses imigrasi dan bukanlah hanya pengabaian tetapi ia sebenarnya merupakan satu transformasi untuk pembangunan diri sendiri.

Ia adalah menurut apa yang dijelaskan oleh oleh Pengerusi Jawatankuasa pembangunan & Pengurusan Wanita Dan Belia Angkatan Zaman Mansang (AZAM) iaitu Puan NorJannah Razali semasa beliau berucap di Program Perasmian Gegaran Belia pada penghujung bulan Mei yang lalu bertempat di Kuching,Sarawak.

Tetapi belia hendaklah beringat tentang sesuatu,apa yang paling penting ialah masyarakat hendaklah perlu mengambil kira keperluan golongan belia luar bandar agar tidak terjebak dengan gejala sosial yang membimbangkan.

Keperluan golongan belia yang berhijrah dari luar bandar bukanlah semata-mata mencari pekerjaan tetapi untuk berkongsi kemudahan yang disediakan kerajaan. Tambah beliau lagi, walau bagaimanapun golongan belia luar bandar kebanyakkannya masih berpegang teguh kepada agama dan adat resam serta budaya masing- masing tetapi imigrasi telah mendedahkan mereka kepada dunia luar.

Berkemungkinan populasi setempat mempunyai pengaruh cenderung kearah gejala negatif tetapi aktiviti sosial terancang membolehkan remaja memupuk nilai-nilai murni. Dalam kehidupan seharian mereka.

Pengelolaan aktiviti seperti 'Gegaran Belia','Skate 4 Community', dan 'Tribal Bootcamp' ini semua adalah merupakan aktiviti kemasyarakatan ,riadah,sukan dan berbentuk ceramah agar golongan belia belia boleh dijadikan sebagai satu landasan. Bagi menyuarakan idea keharmonian sejagat dan mengelak daripada terjebak kepada aktiviti kurang sihat.

Aktiviti-aktiviti seperti ini adalah bersempena dengan Hari Belia yang lalu.
Pendekatan seperti ini,adalah sangat baik bagi belia supaya sentiasa berfikir secara rasional tanpa gejala negatif walaupun kita melihat kedua-dua program adalah berlainan iaitu melalui sukan dan muzik tetapi ia adalah bertujuan menggalakkan kreativiti dan juga pembangunan kendiri yang sihat.

No comments:

Post a Comment