Saturday, 19 May 2012

PLKN Medium Khas Belia Membina Diri Menjadi Insan Yang Berdisiplin.

PLKN telah ditubuhkan bermula tahun 2004 dulu.Program ini bertujuan untuk melahirkan bangsa Malaysia menjadi satu organisasi terunggul dan misinya agar memastikan Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) ini dilaksanakan secara cekap dan juga berkesan.

Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) juga adalah satu platform khas untuk membentuk remaja agar mempunyai semangat jati diri,semangat patriotisme serta semangat cintakan negara dan juga merealsasikan hasrat negara untuk memupuk perpaduan kaum serta intergrasi nasional dan juga salah satu usaha untuk membentuk perwatakan positif kepada remaja menrusi nilai-nilai murni,menyemarakkan semangat kesukarelaan dalam PLKN dan seterusnya melahirkan generasi muda (belia) yang lebih cergas ,cerdas dan penuh keyakinan terhadap diri sendiri.

Di masa kini kita sering kali mendengar bahawa isu perkauman merupakan satu isu sensitif di kalangan masyarakat sekarang.Dengan adanya Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) ini,adalah merupakan satu medium bagibelia memahami satu sama lain berkaitan sensitiviti,adat dan tradisi kaum/kumpulan etnik.

Kini PLKN telah sampai keSiri ke9 bagi tahun 2012 dan melalui Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) ini ramai belia yang menyertai PLKN telah mentranformasikan belia yang sebelum ini mempunyai masalah keperibadian serta masalah sosial dn kini menjadi lebih berwawasan dan berdisiplin serta mempunyai peluang yang cerah satu hari kelak.Ramai ibu bapa bangga dan teruja apabila anak mereka terpilih menyertai program ini.

Dalam salah satu ucapan Datuk Dr Tiki Lafe selaku Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara(MLKN) semasa beliau berucap semasa majlis perasmian di Kem Puncak Permai,Bau di Sarawak yang lalu beliau menyatakan bahawa Malaysia merupakan negara berbilang kaum dan dengan perbezan dalam budaya dan adat.Beliau juga menyatakan kebanyakan pelatih majoritinya adalah lepasan sekolah dan masih muda dan banyak lagi cabaran yang perlu ditempuh termasuk dari pengaruh rakan sebaya dan dunia siber.

Tambah beliau lagi,perlaksanaan modul dalam PLKN akan membentuk mereka menjadi individu yang bernilai positif,ptriotisme serta berkeyakinan tinggi dan pada masa yang sama ia juga berupaya mencegah belia daripada terlibat dalam perlumbaan motosikal haram(rempit),dan penyalahgunaan dadah serta gejala sosial bebas.

“Modul baru yang diperkenalkan “Reproductive & Social Health” bertujuan untuk menyemai kesedaran kepada belia tentang kesan penglibatan dalam aktiviti negatif.Dalam siri sebelum ini, modul yang telah diperkenalkan bukanlah untuk mengajar tentang seks tetapi ianya adalah sebagai pendekatan holistik dan pengajaran komprehensif termasuk biologikal,sosial budaya,fisiologi dan kerohanian” kata beliau lagi.

Dengan ini kita dapat melihat betapa prihatin pihak kerajaan membuat program-program kesdaran seperti ini khas untuk belia supaya mereka tidak terjerumus ke lembah aktiviti sosial bebas dan tidak berfaedah.

No comments:

Post a Comment